GÜNCEL-HABER

G20 2017 HAMBURG ZİRVESİNİN VERGİ GÜNDEMİ

OECD, Hamburg G20 zirvesinde zirveye katılan liderlere sunulmak üzere Genel Vergi Raporu hazırladı. Raporda uluslararası alanda temel vergi gündemini görmek mümkün.

Rapora ilişkin ana başlıklara özetle aşağıda yer verdik. Raporu ayrıntılı olarak incelemek isteyenler için raporun linkini aşağıda sunuyoruz:

OECD’nin G20 Hamburg Zirvesi İçin hazırladığı GENEL VERGİ RAPORU için TIKLAYINIZ. 

Nedir bu G7, G8, G20? Üyeleri Kimlerdir? diyenler için ÖZET BİLGİ.

g20 hambur zirvesi vergi 2

G20, Uluslararası Ekonomik Sistem ve Uluslararası Vergileme

Sadece liderler düzeyinde toplanmakla kalmayan G20, 2009 Eylül ayında Pittsburgh’ta düzenlenen zirvede kendisini uluslararası ekonomik sistemin temel forumu olarak ilan etmiştir. G20’nin kendisi için öngördüğü amaçlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Küresel ekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için üye ülke politikalarının koordinasyonunu sağlamak,
  • Muhtemel finansal krizleri azaltmak ve önlemeye yönelik finansal düzenlemeleri teşvik etmek,
  • Yeni bir uluslararası finansal yapı oluşturmak

Vergileme uluslararası ekonomik sistemin temel unsurlarından biri olarak G20 Zirvelerinde önemli bir yer etmiştir.

G20 Hamburg Zirvesinde Liderlere sunulmak üzere OECD Genel Sekreterliğince hazırlanan Genel Vergi Raporu yayımlandı. Rapora göre küresel sistemin önemli vergi konuları aşağıdaki gibi:

Vergide Şeffaflık

Ülkeler arasında 2000’e yakın ikili bilgi değişim anlaşması yapılmıştır. Bu sayede 500.000 kişinin offshore hesapları vergi idarelerinin bilgisine girmiştir. Söz konusu bilgiler kullanılarak ve gönüllü uyum mekanizmaları da çalıştırılarak 85 milyar Avro ilave vergi gelir tespit edilmiştir.

  • Ülkeler arasında otomatik veri paylaşımı ile daha fazla vergisel şeffaflık sağlanması,
  • Talep üzerine veri paylaşımı
  • Vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma

gibi konular şeffaflaşma alanında öne çıkan unsurlar olarak yer almaktadır.

Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (BEPS)

BEPS paketinin küresel düzeyde uygulanmasına ağırlık verilmektedir. BEPS’in kapsayıcı çerçevesi 100 ülkeye ulaşmıştır. G20 inisiyatifi ile başlatılmış olan BEPS önlemleri ve uygulamaları G20 zirvelerinde yakından izlenmektedir.

Vergi Politikası

Vergide kesinlik (tax certainty) ve dijital ekonominin vergilendirilmesi konusu G20 Hamburg zirvesinin önemli vergi politikası konularından biri olmuştur.

Vergi ve Gelişme

Özellikle gelişmekte olan ülkeler için güçlü ir vergi sistemi, kapasite geliştirme programları üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda OECD’nin transfer fiyatlandırması ile mücadele için ikili işbirliği programları öne çıkmaktadır. Sınır tanımayan vergi müfettişleri programı karmaşık vergi incelemeleri için önerilmektedir.

Vergidosyasi.com

10.07.2017

Yazının PDF Formatı