KAVRAMLAR

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ODAKLI VERİ ANALİZ STRATEJİSİ

Risk Odaklı Veri Analizi Stratejisi VDK tarafından üzerinde çalışılan bir projedir. Önemli aşamaya gelmiştir.

Risk Odaklı Veri Analiz Stratejisi (ROVAS) : Gerçekleştirilecek görevlere ilişkin gerekli verilerin ihtiyaç duyulan ölçüde ve nitelikte elde edilmesi ve bunların sağlıklı şekilde analiz edilebilmesi vergi denetiminin temelini oluşturmaktadır. Vergi Denetim Kurulu’nda risk analizinin amacı sınırlı zaman ve kaynakların en uygun düzeyde kullanılarak denetim faaliyetlerinin verimliliğinin artırılmasını sağlamak, veri ambarında bulunan mevcut verilerin daha etkin bir şekilde analizlerde kullanılarak veri ambarının işlevselliğini arttırmaktır. Risk analiz sistemi ile incelenecek mükelleflerin seçiminde öncelikli olarak vergi kayıp ya da kaçağı riski yüksek olan mükelleflerin ve/veya sektörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: http://www.vdk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Risk-Odakli-Veri-Analizi-Stratejisi