BÜTÇE

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Rakamları: Mali Disiplin Yerine Genişlemeci Maliye Politikaları

Maliye Bakanı Naci Ağbal Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe gerçekleşme rakamlarını açıkladı. Rakamlar mali disiplin konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bütçe gerçekleşme sonuçları, mali disiplin yerine genişletici maliye politikalarına ağırlık verilmeye başlandığını gösteriyor.

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

2016 yılı Haziran ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 2017 yılı Haziran ayında 13,7
milyar TL açık vermiştir.

2016 yılı Haziran ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2017 yılı Haziran ayında 12,5 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2017 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre binde 3 oranında
azalarak 43,9 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 11 oranında artarak 57,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Haziran ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında
artarak 36,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 13,3 oranında artarak 56,4 milyar TL olmuştur.

Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1,1 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 25,2 milyar TL açık vermiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 27,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı
Ocak-Haziran döneminde 1,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 8,8 oranında artarak 299,2 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 18,5 oranında artarak 324,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
13,6 oranında artarak 246,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,2 oranında artarak 297,4 milyar TL olmuştur.

22.07.2017

vergidosyasi.com

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Haziran 2017