ÖZELGELER

Özelge: Kaybolan Yazar Kasa Üzerine Yapılması Gerekli İşlemler Hakkında

Yazar kasanız kayboldu. Ne yapacaksınız? Aşağıdaki özelge kaybolan yazar kasa üzerine yapılması gerekli işlemlere ilişkin. Özelgeden çıkan sonuç şu: Yazar kasanızı sakın kaybetmeyin. Yazar kasa kaybetmenin sonuçları oldukça ağır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı:124364462-195-01-172                 20.08.2013

Konu:İşyerinde kaybolan ödeme kaydedici cihaz hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İliniz mükelleflerinden … ın, sauna işletmeciliği faaliyetinde bulunduğu, işyerinde kullanmakta olduğu yazar kasayı sezon bitiminde taşınma esnasında kaybettiğini fark ettiği, bunun üzerine vergi dairesine yazar kasa alabilmek için 25.06.2012 tarihinde dilekçe ve gazete ilanı ile talepte bulunduğu, vergi dairesinden kayıp ilanına istinaden yazar kasa izin yazısının tarafına verilemeyeceği bildirilmiş olup, bu konuda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanuna göre perakende ticaretin devamı boyunca kullanılma mecburiyeti bulunan ödeme kaydedici cihazlar, vergi matrahının tespitine esas olan bilgilerinin güvenli bir şekilde kayıt altına alındığı önemli bir belge niteliği taşımaktadır.

Bu nedenle, doğabilecek suiistimallerin önlenmesi ve cihazın başkaları tarafından kullanımının engellenmesi bakımından, mükellefin cihazın kaybolduğunu, emniyet birimlerinin tutanakları, mahkeme kararı ve benzeri evrak ile ispat etmesi ve olayı mutad vasıtalarla ilan etmesi gerekmektedir. Ayrıca, mükellef hesaplarının incelemeye tabi tutulması ve cihazın kaybolduğu döneme ilişkin hasılatının tespit edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, kaybolduğu belirtilen ödeme kaydedici cihazın yerine, ilgili vergi dairesinden alınacak izin yazısı ile yeni bir ödeme kaydedici cihaz alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.