GUNCEL

NOTER MAKBUZLARI BA BİLDİRİMİNDE GÖSTERİLİR Mİ?

PDF Formatı

Giriş

Pek çok işletme noterde işlem yapmaktadır. Bazen noter makbuzunda yer alan rakam Ba-Bs bildirim yükümlülüğü için getirilmiş olan limiti aşmaktadır. Bu tür durumlarda, Ba-Bs bildirim yükümlülüğü kapsamındaki mükellefler noter makbuzlarının Ba bildiriminde gösterilip gösterilmeyeceği hususunda tereddütte kalmaktadır.

Oysa konu ilgili VUK Genel Tebliğlerinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Aşağıda tarih sırasına göre Ba-Bs bildirimlerine ilişkin VUK Genel Tebliğlerinde noter işlemlerinin Ba bildirimlerinde gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin düzenlemeleri sunuyoruz.

362 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği:

17.08.2006 tarih ve 26262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 362 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde Noterlere ilişkin olarak yapılan düzenleme:

“4.11. Noterlerin Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Noterler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.”

Tebliğde noterlik hizmetlerinin Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmadığı açık bir şekilde düzenlenmiştir.

381 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 381 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde Noterlere ilişkin olarak yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir. Söz konusu düzenleme 2016 yılında yayımlanan 362 Sıra No’lu Tebliğ ile aynı ifadeleri içermektedir.

“4.11. Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirlmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Noterler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.”

Tebliğde noterlik hizmetlerinin Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmadığı açık bir şekilde düzenlenmiştir.

396 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde Noterlere ilişkin olarak yapılan düzenleme:

“1.1.6.    Diğer taraftan, 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterlere yönelik olarak getirilmiş bulunan bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır.”

Yukarıdaki düzenleme ile noterlik hizmetleri açısından zaten Ba-Bs bildirim yükümlülüğü kapsamı dışında olan noterler, noterlik hizmetleri kapsamında olsun veya olmasın, tüm işlemleri için Ba-Bs bildirim yükümlülüğü kapsamından çıkarılmıştır. Bu düzenleme uyarınca, noter makbuzlarının Ba bildirimlerine konu olması söz konusu değildir.

Sonuç

Noterlik işlemleri, yukarıda ilgili kısımları da verilen konuya ilişkin tüm VUK Tebliğlerinde Ba Bildirimi kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, noterlik işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen noter makbuzlarının Ba bildiriminde gösterilmesi söz konusu değildir.

NOT BA-BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ SAYFAMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

BA-BS FORMU BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, LİMİT VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

 

01.08.2017

Dr. Hasan AYKIN

 

 

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı ve vergidosyasi.com adresindeki aktif  linkine yer verilmek suretiyle alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.