BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Taslak Metni Kamuoyu İle Paylaşıldı

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği taslak metni Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kamuoyu görüşüne 07 Ağustos 2017’de açılmıştır. Tebliğ ile bağımsız denetim sürekli eğitimin nasıl olacağı, bağımsız denetim sürekli eğitim konulurı hakkında bilgi edinmek mümkün.

Bağımsız denetçilerin belli dönemlerde görmeleri gereken eğitimler, eğitim konuları, eğitimler için öngörülen kredilere taslak tebliğde yer verilmiştir.

Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmelerini teminen, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesine yönelik esasları belirlemek üzere hazırlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne ilişkin taslak metni ile Tebliğe ek Sürekli Eğitim Yöntemleri İtibariyle Eğitim Konularında Elde Edilebilecek Kredilere ilişkin özet tablo aşağıda sunulmuştur.

Konuyla ilgili görüş ve önerisi olanlar 8/9/2017 tarihine kadar surekliegitim@kgk.gov.tr adresine iletebilmektedir.

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Taslak Metni

Sürekli Eğitim Yöntemleri İtibarıyla Eğitim Konularından Elde Edilebilecek Kredilere İlişkin Özet Tablo