İNŞAAT VE ONARIM

YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT VE ONARMA İŞİ

Hangi İşler Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat ve Onarma İşidir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki düzenlemeye göre bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara yaygın (sari) inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki 3 şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir:

  • Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,
  • İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,
  • İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

Yıllara yaygın olma deyimindeki yıl tabirinden, bir yıllık (365 gün) anlaşılmaması gerekir. Toplam süresi bir yılın altında da olsa bazı inşaat ve onarım işleri yıllara yaygın olabilir. Burada önemli olan işin birden fazla takvim yılına yayılmasıdır. Örneğin, 10 Aralık 2016’da başlayan iş 20 Mart 2017 tarihinde tamamlansa da burada bir takvim yılını aşan (2016 yılından 2017 yılına sirayet eden) bir inşaat ve onarım işi söz konusudur.

2016 yılında yapılan sözleşmede işin 2017 yılında tamamlanacağı öngörülmüş ise, ödenen ilk hakedişten itibaren vergi kesintisi yapılması gerekecektir.

Yıllara Sari İnşaat ve Onarma işlerinde vergi kesintisi (stopaj) konusu için TIKLAYINIZ.

vergidosyasi.com

12.08.2017