GENEL

YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT VE ONARMA İŞİ

Hangi İşler Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat ve Onarma İşidir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki düzenlemeye göre bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara yaygın (sari) inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki 3 şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir:

  • Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,
  • İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,
  • İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

vergidosyasi.com

12.08.2017

 

Kategoriler:GENEL