VERGİ İHTİLAFLARI

Vergi Uyuşmazlığı (İhtilafı) Nedir?

Vergi uyuşmazlığı, vergi idaresiyle mükellefler arasında vergilendirme dolayısıyla ortaya çıkan hukuki nitelikteki uyuşmazlıklardır. Vergi ihtilafı olarak da adlandırılır.

Vergi uyuşmazlığı vergilendirme işleminin aşağıdaki aşamalarından biriyle ilgili olarak ortaya çıkabilir:

1- Vergiyi doğuran olay

2- Mükellefiyet

3- Verginin tarhı

4- Verginin tahakkuku

5- Verginin tebliği

6- Ceza kesme

7- Tahsil işlemleri

8- Diğer vergi uygulamaları.

Ancak mükellef tarafından yukarıdaki aşamalardan birine ilişkin bir vergileme sorunun ihtilaf konusu yapılabilmesi için verginin tarhı ve mükellefe tebliği gerekir.

17.07.2017

vergidosyasi.com