SOSYAL GÜVENLİK

Cenaze Ödeneği Nedir? Kimlere Ödenir? 2018 ve Önceki Yıllar Cenaze Ödeneği Miktarı, Dilekçe Örneği

Cenaze Ödeneği Nedir?

Cenaze ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği aşağıdaki şartlarda verilir:

  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
  • Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,
  • veya -Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,

ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmamaktadır. 

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği verilecek kişiler sigortalının sırasıyla

  • eşine,
  • yoksa çocuklarına,
  • o da yoksa ana babasına,
  • o da yoksa kardeşlerine

verilir.

Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze Ödeneği Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Cenaze ödeneği başvuru üzerine yapılmaktadır. Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

2017 Yılı İçin Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2017 yılı için ödenen cenaze ödeneği tutarı 531,00 TL’dir.

Yıllar İtibariyle Cenaze Ödeneği Tutarları

Son yedi yıla ilişkin cenaze ödeneği tutarları aşağıdaki gibidir:

2018 yılı cenaze ödeneği tutarı 594,00 TL

2017 yılı cenaze ödeneği tutarı 531, 00 TL

2016 yılı cenaze ödeneği tutarı 489,00 TL

2015 yılı cenaze ödeneği tutarı 449,00 TL

2014 yılı cenaze ödeneği tutarı  415.00 TL

2013 yılı cenaze ödeneği tutarı 386,00 TL

2012 yılı cenaze ödeneği tutarı 363.00 TL

Cenaze Ödeneğinde Zamanaşımı

Cenaze ödeneğinde zamanaşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır. Bu sürenin geçirilmesi üzerine cenaze ödeneği ödenmemektedir.

Cenaze Ödeneği Talep Dilekçe Örneği

Aşağıda cenaze ödeneği talebinde bulunurken düzenlenecek dilekçe örneğine yer verilmiştir.

 T.C.

    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

    …..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

      …..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

…………………………….sigorta sicil numaralı (TC. Kimlik No) olarak çalışmakta/ …………………….tahsis numarası (TC Kimlik No) ile Kurumunuzdan gelir/aylık almakta iken …../…../20… tarihinde vefat eden …………….’den dolayı tarafıma cenaze ödeneği ödenmesini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                …../…../20…

 

ADRES          :                                                          TALEP SAHİBİNİN                   : 

………………………………………………..               Adı ve Soyadı :……………………………

…………………………………….                          Ölen Sigortalıya Yakınlığı:……………….

……………………………………                          İmza:………………………………………

NOT:  Eşi dışındaki vaki talepler için;

1-Cenazenin büyükşehir belediyesi  veya belediye sınırları içinde defnedilmiş olması halinde müracaat eden adına düzenlenmiş masraf faturasının,

2-Cenazenin büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları dışında bir yere (köy vb.) defnedilmesi halinde nakil belgesi ile birlikte o yerin muhtarlığından alınan cenaze masraflarının tarafınızdan yapıldığını belirtir bir belgenin,

ibraz edilmesi gerekmektedir.

CENAZE ÖDENEĞİ DİLEKÇESİNİN WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINZ.

20.08.2017

vergidosyasi.com