VERGİ İHTİLAFLARI

Vergi İhtilaflarının Çözüm Yolları

Vergi ihlaflarının (uyuşmazlıklarının) çözümünde iki temel yol bulunmaktadır:
A- Vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümü,

B- Vergi ihtilaflarının yargı aşamasında çözümü.

Vergi ihtilaflarının İdari Aşamada Çözüm Alternatifleri

1- Vergi hatalarında düzeltme yoluyla çözüm

2- Vergi cezalarının indirimli ödenmesi

3- Pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanması

4- Uzlaşma

20.08.2017

vergidosyasi.com