İDARİ YARGI

VERGİ DAVALARINDA PARASAL SINIRLAR

Dr. Hasan AYKIN

PDF Formatı

Yasal Uyarı: Tüm hakları yazarına aittir. vergidosyasi.com adresindeki aktif link kaynak gösterilerek kısmi alıntı yapılabilir (%10’unu geçmemek üzere). AYNEN YAYIMLANAMAZ. 

İdari Yargıda Parasal Sınırlar (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yılları)

İdari davalar ile vergi davalarında davanın ilgili olduğu ihtilafın parasal miktarı yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz imkanlarını etkilemektedir. Bu kapsamda:

 • 1- Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar için Parasal Sınır
 • 2- İlk Derece Mahkemelerinin Kararlarına Karşı İstinafa Gidilemediği Kesin Nitelikli Davalara İlişkin Parasal Sınır
 • 3- İstinaf Mahkemesinin Kararının Kesin Olduğu Davalara İlişkin Parasal Sınır
 • 4- Duruşma yapılabilecek davalar için parasal sınır

söz konusudur.

İdari yargıda parasal sınırların 2016, 2017, 2018, 2019,2020 ve 2021 yılı için geçerli olan tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

1- TEK HÂKİM DAVALARINDA PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

 • 2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)
 • 2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)
 • 2018 YILI İÇİN : 36.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 14,47)
 • 2019 YILI İÇİN: 44.000,- TL (Yen. değ. oranı : %23,73)
 • 2020 YILI İÇİN : 53.000,- TL (Yeniden değ. oranı %22,58)
 • 2021 YILI İÇİN : 57.000,- TL (Yeniden değ. oranı: %9,11)

üzerinde olmayan davalar, 2576 sayılı Yasanın 7/1 maddesi uyarınca tek hakimle çözümlenir.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL. 

 2- İLK DERECE MAHKEMELERİNİN KESİN (İSTİNAF YOLUNA GİDİLEMEYEN) KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

 • 2016 YILI İÇİN : 5.000,-TL (Yasal sınır)
 • 2017 YILI İÇİN : 5.000,-TL (1) (Yen.değ.oranı : % 3,83)
 • 2018 YILI İÇİN : 5.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 14,47)
 • 2019 YILI İÇİN: 6.000,- TL (Yen. değ. oranı : %23,73)
 • 2020 YILI İÇİN: 7.000,- TL (Yen. Değ. Oranı: %22,58)
 • 2021 YILI İÇİN: 7.000,- TL (Yen. Değ. Oranı: %9,11)

altında olan davalar hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 45/1 maddesi uyarınca kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

(1) Yasal sınır 5.000 TL’dir. Ancak yeniden değerleme hesap usulü nedeniyle 2019 Yılına kadar miktar değişmemiştir. (1000 TL’nin altındaki rakamlar dikkate alınmadığından).

3- İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KESİN (TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYEN) KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

 • 2016 YILI İÇİN : 100.000,-TL (1)
 • 2017 YILI İÇİN : 103.000,-TL (yen.değ.oranı : % 3,83)
 • 2018 YIL İÇİN : 117.000- TL (Yeniden değerleme oranı %14,47)
 • 2019 YILI İÇİN: 144.000,- TL (Yen. değ. oranı : 23,73)
 • 2020 YILI İÇİN: 176.000,- TL (Yen. Değ. Oraı: %22,58)
 • 2021 YILI İÇİN: 192.000,- TL (Yeniden Değ. Oranı: 9,11)

altında olan davalarda, bölge idare mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 46/b maddesi uyarınca kesin olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

(1) Yasal sınır 2014 yılı itibariyle 100.000,-TL. Ancak istinaf yolu Temmuz 2016’dan itibaren yürürlüğe girdiği için uygulamada yeniden değerleme oranı ile artırma uygulaması bu tarihten itibaren yapılmaktadır. Yukarıdaki hesaplama da buna göre yapılmıştır. Yargı organlarındaki uygulama da bu yöndedir.) 

4- DURUŞMA İÇİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

 • 2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)
 • 2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)
 • 2018 YILI İÇİN : 36.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 14,47)
 • 2019 YILI İÇİN: 44.000,- TL (Yen. değ. oranı : 23,73)
 • 2020 YILI İÇİN : 53.000,- TL (Yeniden değ. oranı %22,58)
 • 2021 YILI İÇİN : 57.000,- TL (Yeniden değ. oranı: %9,11)

üzerinde olan davalarla iptal davalarında, 2577 sayılı Yasanın 17/1 maddesi uyarınca taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL 

İlk Yayın Tarihi  28.08.2017

Güncelleme 03.01.2021

Güncelleme 16.01.2019

Güncelleme 20.01.2018

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

 


Yılar İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları

2018 yılı yeniden değerleme oranı (2019 yılında uygulanmak üzere) VUK Genel Tebliği No:503 ile 23,73 olarak belirlenmiştir. 

2019 yılı yeniden değerleme oranı (2020 yılında uygulanmak üzere) VUK Genel Tebliği No:512 ile 22,58  olarak belirlenmiştir. 

2020 yılı yeniden değerleme oranı (2021 yılında uygulanmak üzere) VUK Genel Tebliği No:521 ile 9,11  olarak belirlenmiştir.

 

YILLAR

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2017
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:484)
%14,47
2016
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:474)
%3,83
2015
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:457)
%5,58
2014
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:441)
%10,11
2013
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:430)
%3,93
2012
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:419)
%7,80
2011
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:410)
%10,26
2010
Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:401)
%7,7