İDARİ YARGI

İdari Yargıda Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller

İdari yargıda aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller, İdari Yargılama Usulü Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir.

Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya men-faatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir.