ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÖZGEÇMİŞLERİ

Abdurrahman Madan Kimdir?

abdurrahman madan müsteşar yardımcısı kimdirAbdurrahman MADAN’ın Özgeçmişi
​ 1973 yılında Oğuzlar/Çorum’da doğdu. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde 1995 yılında tamamladı. 2004 yılında Boston Üniversitesinde (ABD) “Financial Economics” alanında yüksek lisans programını bitirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF)’nda “Financial Programming and Policies” (2007) ve ABD Duke Üniversitesi’nde “Tax Analysis and Revenue Forecasting” (2008) eğitimlerini aldı.

1996 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak girdiği Maliye Bakanlığında 1999-2012 yılları arasında sırasıyla; Maliye Müfettişi, Ankara Defterdar Yardımcısı ve Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı ve Maliye Başmüfettişi, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012 – 2016 döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olup, 01.11.2016-16.07.2018 tarihleri arasında Maliye Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.  Ayrıca İller Bankası AŞ’de Denetim Kurulu Üyesi görevlerinde de bulundu.

16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Danıştay Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Meslek hayatı boyunca;
-2005 – 2012 yılları arasında Türkiye vergi ve gelir politikaları ve bütçesi kapsamında IMF ve Dünya Bankası ile müzakereler ve Washington D.C. ve ülkemizde düzenlenen IMF ve Dünya Bankası toplantıları,
-2005 – 2012 yılları arasında “OECD Mali İşler Komitesinin 2 Numaralı Vergi Analizleri ve Gelir Politikaları Çalışma Grubu’na üyelik ve bu kapsamda ve diğer vergisel alanlarda OECD nezdinde düzenlenen vergi ve gelir politikalarına ilişkin toplantılar,
-2012 – 2014 yılları arasında Dünya Bankası ve UNİCEF, Birleşmiş Milletler ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün ve diğer bazı kamu kuruluşlarının sosyal yardımlar ile ilgili toplantı ve çalıştayları gibi birçok müzakereyi yürüttü ve seminer ve toplantıya katıldı.
Kriz ekonomileri, finansal ve mali politikalar ile sosyal politikalar temel ilgi alanları arasında yer almaktadır. İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.