ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÖZGEÇMİŞLERİ

İsmail İlhan Hatipoğlu Kimdir?

 

ilhan hatipoğlu müsteşar yardımcısı kimdir

1968 Karaman Doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

Bulunduğu Görevler:

01/09/ 1989 – 09/11/1992 Gelirler Genel Müd. Stajer Gelirler Kontrolörü

9/11/1992 – 25/05/2000 Gelirler Genel Müd. Gelirler Kontrolörü

Mayıs –Aralık 1997 İngiltere’de AB Vergi Sistemi Konusunda Araştırma

25/05/2000 – 05/02/2003 Gelirler Genel Müd. Gelirler Başkontrolörü

05/02/2003 – 16/05/2005 Gelirler Genel Müd. Daire Başkanı

16/05/2005 -13/12/2007 Gelir İdaresi Daire Başkanı/ Gelirler Kontrolörleri Başkanı

13/12/2007 – 20/07/2009 Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

20/07/2009 – 27/02/2016 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü

27/02/2016 Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

25 Kasım 2009’da İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve 7 Şubat 2015 tarihinde tekrar İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (Bakanlar Kurulu Kararı ile atama)

İlhan Hatipoğlu halen Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğini görevini de yürütmektedir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı