VERGİ USUL

Kollektif Şirketlerde Mükellefiyet

Gelir vergisi açısından kollektif şirketlerin tüzel kişiliği değil, her bir ortak ayrı ayrı esas alınır ve gelir vergisi, her bir ortak adına ayrı ayrı tarh ve tahakkuk ettirilir.

Gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusu ve katma değer vergisi bakımından vergi mükellefi ise kollektif şirket şirket tüzel kişiliğidir. Gelir stopaj veya katma değer vergisi mükellefiyeti açısından, kdv ve stopaj şirket tüzel kişiliği adına tarh ve tahakkuk ettirilir.