ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÖZGEÇMİŞLERİ

Ömer Duman Kimdir?

ömer duman kimdir

Ömer Duman
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyesi

1965 yılında Sivas’ta doğan Ömer Duman, 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi Yüksek Lisansını tamamladı.
Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı, Ankara Defterdar Yardımcısı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Maliye Bakanı Danışmanı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü ve Sayıştay Başsavcısı olarak görev yaptı.

Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu.

2004-2006 yılları arasında İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği ve 2006-2009 yılları arasında da aynı Kurulun Başkanlığını yaptı.

2008-2011 yılları arasında Uluslararası Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu (International Public Sector Accounting Standards Board/IPSASB) üyeliği görevini de yürüttü.

Vergi ve denetimle ilgili yayınlanmış eserleri, değişik dergilerde yayınlanmış çok sayıda yazı ve makaleleri bulunmaktadır.

İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.

1 Mayıs 2015-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ömer Duman, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi, 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: TCMB