VERGİ USUL

Serbest Meslek Erbabı İçin İşe Başlama Belirtileri

Serbest Meslek Erbabı için işe başlamanın belirtileri aşağıdaki gibidir:

Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel işyerleri açmak,

Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden tabelalar ve levhalar asmak,

Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak,

Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki bir birlik veya mesleki bir odaya kayıt yaptırmak, (Bu şekilde birlik veya odaya kayıt yaptıranlar herhangi bir nedenle mesleki faaliyet yapmayacak ise bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadır.)

Yukarıdaki hallerin mevcudiyeti halinde vergi uygulamaları açısından serbest meslek erbabı işe başlamış sayılmaktadır.