AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

MASAK Analiz, Araştırma, İnceleme Süreçleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 5549 sayılı Kanun kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi alanında veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve inceleme yapmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmekle görevli ve yetkilidir.

MASAK aynı zamanda, 6415 sayılı Kanun kapsamında ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları ile yabancı devlet taleplerine istinaden yürütülecek malvarlığı dondurma kararlarının istihsali ve icrası süreçlerinde görevli ve yetkili kılınmıştır.

Mali istihbarat birimi (financial intelligence unit – FIU) olarak MASAK veri toplama, bunları analiz etme ve analiz sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşma fonksiyonunu yerine getirmektedir.

MASAK’ın en önemli veri kaynaklarından birisi Şüpheli İşlem Bildirimleridir. 5549 sayılı Kanun ve bu Kanunla ilgili ikincil mevzuat kapsamında yükümlüler, kendileri nezdinde gerçekleşen ya da aracılık ettikleri işlemlerden terörün finansmanı veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması şüphesini taşıyanları MASAK’a Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) olarak bildirmektedirler.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun işlenip işlenmediğinin tespitine yönelik olarak Cumhuriyet Savcılıkları ile Mahkemeler MASAK’tan adli talepte bulunabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler de MASAK’a ihbarda bulunabilmektedir.

MASAK aynı zamanda diğer kamu kurumların sistemlerinden önemli mali bilgilere erişme imkanına sahiptir.

Elde edilen tüm bu veriler, terörün finansmanı veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına ilişkin olarak Maliye Uzmanlarınca analiz ve değerlendirme çalışmalarına konu edilmektedir. Aklama suçuna ilişkin olarak ayrıca denetim elemanlarınca inceleme de yapılmaktadır.

Mali Suçları Araştırma Kurulunca aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında elde edilen verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin süreci gösterir şema ekte sunulmuştur.

ŞEKİL: MASAK Analiz, Değerlendirme ve inceleme Süreçleri

MASAK analiz değerlendirme ve inceleme süreçleri

Kaynak: MASAK Faaliyet Raporu