AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

Yükümlü Grupları İtibariyle Şüpheli İşlem Bildirim Sayıları 2012-2016

Suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı ile mücadelede ilgili mevzuat uyarınca “yükümlü” olarak sayılan gerçek ve tüzel kişiler şüpheli işlem bildiriminde (ŞİB) bulunmakla mükelleftir.

MASAK Başkanlığına gönderilen şüpheli işlem bildirimleri veri işleme (veri tabanına kayıt, doğrulama ve skorlama) süreçlerinden geçirildikten sonra işleme alınmakta; mahiyeti, işlem tutarı, bağlantıları gibi kriterlere göre analiz, değerlendirme veya incelemeye tabi tutulmaktadır.

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede ŞİB’ler en önemli veri kaynaklarıdır. Bu nedenle ŞİB sayısı ve kalitesi aklama ve terörün finansmanı ile mücadelenin başarısından önemli bir faktördür.

Aşağıda yıllar itibariyle şüpheli işlem bildirim sayıları ve şüpheli işlem bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara (yükümlülere) yer verilmiştir.

Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) yıllar ve bildirim yapan kuruluşlar itibariyle dağılımı

Şüpheli işlem bildiriminde bankalar birinci sıradadır. 2016 yalında toplam şüpheli işlem bildirimlerinin %88,2’si bankalarca yapılmıştır. Son dönemde kargo şirketleri ile döviz büfelerince yapılan şüpheli işlem bildirim sayısındaki artış dikkat çekmektedir.

ŞİB sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre %79 artış göstermiştir. ŞİB sayısındaki artışa paralel olarak, MASAK personel ve diğer kapasitesinin de geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

vergidosyasi.com

13.09.2017