KURUMLAR

İnternet Vergi Dairesi Nedir? İnternet Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetler Listesi

internet vergi dairesi nedir hangi hizmetler sunulmaktadırİnternet Vergi Dairesi Nedir?

İnternet vergi dairesi, mükelleflerin vergilemeye ilişkin pek çok işlemini internet üzerinden yapmasına imkan veren e-devlet uygulamasıdır. Kamu idarelerinin saydamlığı ve e-devlet uygulamaları konusunda atılan önemli adımlardan birisidir.

İnternet vergi dairesi uygulaması ile mükelleflere, vergi dairesine gitmeksizin işlemlerini internet vergi dairesi aracılığıyla çok daha hızlı ve kolay yapma imkanı tanınmakta ve bu suretle hem mükellefler hem de vergi daireleri bakımından zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almak suretiyle, internet vergi dairesince sunulan hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra mükelleflere T.C. kimlik numarası ile giriş imkanı sağlanarak, mükellefi yet gerektirmeyen hizmetlerden de yararlanma imkanı getirilmiştir.

İnternet Vergi Dairesi Ne Zaman Uygulamaya Geçti?

İnternet vergi dairesi uygulamasına 1999 yılında başlanmıştır. Bu tarihten itibaren yeni uygulamalar ile sürekli olarak gelişmiştir.

İnternet Vergi Dairesine Nasıl Erişirim?

İnternet vergi dairesine ve uygulamalarına https://intvd.gib.gov.tr adresinden erişmek mümkündür. oluşturmaktadır.

İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Sunulan Hizmetler Nelerdir?

 • “Borcu Yoktur Yazısı” ve “Mükellefi yet Yazısı” için talepte bulunulabilmekte ve işlemlerin aşamaları ekrandan izlenebilmektedir.
 • Yeminli Mali Müşavirler (YMM), tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerini ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerine ilişkin bilgi girişlerine ait işlemleri yapabilmektedir.
 • 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, herhangi bir vergi türünden dolayı iade alacak mükellefler, alacakları iade ile ilgili standart iade dilekçelerini internet vergi dairesinden verebilmektedir.
 • Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi alacak mükellefler, iade talepleri ile ilgili aşamaları “İadem Nerede” seçeneğinden takip edebilmektedir.
 • Matbaa işletmeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bastıkları belgelerin girişini yapabilmektedir.
 • Tütün ve alkollü içki ürünleri ithal eden mükellefler, ithal ettiği ürünlere ait bandrol ve bandrollü ithal ürün bilgilerine ilişkin bildirimlerini verebilmektedir.
 • Noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, tasdik edilen belgeler ile defterlere ilişkin bildirimleri elektronik ortamda gönderebilmektedir.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM), aracılık yaptıkları mükelleflerin beyanname ve bildirimlerini gönderebilmelerine ilişkin aracılık ve aracılık-sorumluluk sözleşmelerinin girişini yapabilmektedir. SMMM’ler müşterileri ile aracılık-sorumluluk sözleşmesi yaparak mükelleflerinin beyannamelerini gönderebilmektedir.
 • 6111, 6552 ve 6736 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış olan borçlara ilişkin bilgiler ve anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları ile ödeme yapılabilmesine ilişkin hizmetler internet vergi dairesinden verilebilmektedir.
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca yapılan ÖTV Bildirimleri internet vergi dairesinden verilebilmektedir.
 • ÖTV’ye ilişkin teminat çözümü veya mahsuplaşma talebinde bulunacak mükellefler ile hava yakıtlarını teslim eden dağıtıcılar internet vergi dairesinden müracaatta bulunabilmektedir.
 • Mükellefler, vergi dairesinde kendileriyle ilgili mevcut bilgilerini sorgulayabilmektedir.
  Vergi kimlik numarası sorgulaması yapılabilmektedir.
 • 2000 yılı Ocak ayından itibaren mükellefler, gelir, kurumlar, KDV ve muhtasar beyannameleri ile ilgili vergilendirme, tahakkuk, tahsilat ve borç bilgilerini ve varsa gecikme zammı tutarlarını takip edebilmektedir.
 • Gümrük giriş ve çıkış beyanname bilgileri ile Gümrük Müsteşarlığından alınan özel fatura bilgileri sorgulanabilmektedir.
 • Dönemler itibarıyla verilen ek beyanlar ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri görülebilmektedir.
 • Mükellefin beyanı üzerine tahakkuk ettirilerek, ödeme yapıldıktan sonra elektronik ortamda oluşturulan ve ÖTV mükellefl erince taşıt alıcısına verilen “ÖTV Ödeme Belgesi” sorgulanabilmektedir.
 • Mükellefler, e-beyanname uygulaması ile gönderilen ve onaylanan beyannamelerini
  sorgulayabilmektedir.
 • Mükellefler vergi ödemelerine ilişkin kayıtları, ekstre dökümü hizmeti ile son bir ay içerisindeki tahakkuk, tahsilat ve düzeltme işlemlerini sorgulayabilmektedir.
 • KDV Genel Tebliğleri kapsamında, proje bazlı KDV istisna talepleri girişi yapılabilmektedir.
 • Mükellefler, sistemden vergi levhası alabilmekte ve sorgulayabilmektedir.
 • Satıcı firmalar tarafından yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) almak isteyen mükelleflerin bu cihazları almalarında sakınca olup olmadığı sorgulanabilmektedir.
 • Mükellefler güncel borç bilgilerini sorgulayabilmekte ve gelir vergisi (gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi),  motorlu taşıtlar vergisi, trafi k idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait öğrenim kredisi ve katkı kredisi borçlarını anlaşmalı bankaların kartları ile ödeyebilmektedir.
 • Mükellefler, sistemden e-tebligat başvurusunda bulunabilmekte, kendilerine yapılan tebliğlerin takibini yapabilmektedir.
 • Mükellefler, iade talepleri ile ilgili olarak sistemden KDV İade Kontrol Raporlarını (özet rapor) görebilmektedirler.
 • KDV iade talebinde olduğu gibi, gelir ve kurumlar vergisi iade talepleri için de elektronik
  ortamda iade talebi bilgi girişi yapılabilmektedir.
 • Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapılabilmektedir.

 

Kaynak: GİB