BAĞIMSIZ DENETİM

Bir Yılda Kaç Şirket Bağımsız Denetimden Geçiyor?

kaç şirket bağımsız denetimden geçiyor istatistikler 2016.jpgBağımsız Denetim, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması olarak tanımlanmaktadır.

Peki, kaç şirket bağımsız denetime tabi tutuluyor?

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı TTK’nın 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. BKK ile belirlenen kapsama giren şirketler bağımsız denetim yaptırmak zorundadır. Bunun dışında ihtiyari olarak da bağımsız denetim yaptırılması mümkündür.

Aşağıda yıllar itibariyle bağımsız denetim yaptıran şirketlere ilişkin istatistikler sunulmuştur.

TABLO:  Bağımsız Denetim Sözleşmesi Yapan Şirket Sayısına ilişkin İstatistikler (2013-2016)

Şirket Grupları

2013 2014 2015 2016

Genel Ölçüte Tabi Şirketler

       

I Sayılı Liste

       
SPK Mevzuatına Tabi Şirketler

1103

1185

1303

1198

BDDK Mevzuatına Tabi Şirketler

214

213

208

197

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatına Tabi Şirketler

164

134

100

110

Yetkili Müesseseler, Kıymetli Madenler Aracı Kurumları

45

45

40

31

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk ve Umumi Mağazalar Mevzuatına Tabi Şirketler

7

11

9

12

RTÜK Mevzuatına Tabi Şirketler

85

92

111

63

I Sayılı Liste Toplamı

1618

1680 1771

1611

II Sayılı Liste

       
Sermayesinin En Az Yüzde 25’i Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına, Sendikalara Ait Şirketler

52

54

37

18

Yurt Çapında Günlük Olarak Gazete Yayımlayan Şirketler

30

49

40

23

BTK Mevzuatına Tabi Şirketler

3

13

11

3

EPDK Mevzuatına Tabi Şirketler

90

139

106

114

TMSF İştirakleri ile TMSF Tarafından Denetim ve Yönetimi Devralınan Şirketler

10

13

9

6

Kitler ve Bağlı Ortaklıkları ile Sermayesinin En Az Yüzde 50’si Belediyelere Ait Olan Şirketler

3

2

42

42

II SayılıListe Toplamı

188

270

245

206

Halka Açık Sayılan Şirketler

26

17

11

4

Genel Kriter Kapsamında Denetim Yapan Şirketler

1247

2138 3080

3249

BKK Kapsamında Toplam 3079 4105 5107 5070
Kendi Mevzuatı Uyarınca Denetime Tabi Şirketler

131

252

251

207

İhtiyari Olarak Bağımsız Denetim Yaptıran Şirketler

186

251

231

101

Toplam

3396

4608 5589

5378

Kaynak: KGK

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğuna ilişkin ayrıntılı makale için TIKLAYINIZ.