GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisinde Vergilendirme Dönemi

gelir vergisinde vergilendirme dönemi.pngGelir vergisinde vergilendirme dönemi nedir?

Gelir vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Ancak,

● Memleketi terk veya ölüm nedeniyle mükellefiyetin takvim yılı içerisinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalktığı tarihe kadar geçen süre olarak kabul edilecektir.

● Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.

● Tevkif yoluyla ödenen vergilerde (Tevkifat, stopaj, vergi kesintisi), istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi gereken vergiler yıllık verginin yerine geçer.