KAVRAMLAR

Fikri Mülkiyet Hakları Sınıflandırması

fikri mülkiyet hakları sınıflandırmasıFikri Mülkiyet Hakları Sınıflandırması

Fikri mülkiyet hakları (intellectual property rights), fikir ve sanat eserleri ile sınai mülkiyet haklarından oluşmakta olup bunlara ilişkin sınıflandırma aşağıda sunulmuştur.

 

Tablo: Fikri Mülkiyet Hakları Sınıflandırması

FİKRİ MÜKİYET HAKLARI

FİKİR VE SANAT ESERLERİ

-Bilimsel ve edebi eserler (bilgisayar programları dahi)

-Musiki eserleri

-Güzel sanat eserleri

-Sinema eserleri

-İşleme ve derleme eserler (Eser niteliğindeki veri tabanları dahil)

BAĞLANTILI HAKLAR

-İcracı sanatçıların hakları

-İcrayı organize eden müteşebbislerin hakları

-Fonogram yapımcıların hakları

-Film yapımcılarının hakları

-Radyo-tv kuruluşlarının hakları

-Sui-generis veri tabanı yapımcılarının hakları

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

– Patentler

– Faydalı modeller

– Tasarımlar

– Markalar

– Coğrafi işaretler

-Entegre devre topografyaları

– Yeni bitki çeşitleri

-Biyoteknolojik buluşlar

– Ticaret unvanları ve işletme adları

– Alan adları

-Ticari sırlar

-Know-how’lar

Kaynak: Karahan, S., Suluk, C., Saraç, T., & Nal, T. (2013). Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları Genişletilmiş 3. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları, s.3.

Sınai Mülkiyet Hakları:

Bilindiği üzere, sınai mülkiyet hakları fikri mülkiyet haklarının bir alt unsurunu oluşturmaktadır. Buluşlar (patent ve faydalı model), endüstriyel tasarımlar, ticari markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları ve tasarımlar fikri sınai mülkiyet haklarının kapsamına girmektedir. [1]

[1] WIPO, (2008), Intellectual Property Handbook, Geneva: World Intellectual Property Organization, s.3.