KAVRAMLAR

Mali Devalüasyon (FISCAL DEVALUATION) Nedir?

Mali devalüasyon (fiscal devaluation) esas olarak, ülkenin uluslararası ticarette rekabetçiliğinin artırılması amacıyla ihracat ürünlerinin göreli fiyatını aşağı çekme ve ithal mallarının göreli fiyatının yükseltilmesi fikrine dayanmaktadır.

Vergi politikasında mali devalüasyon, ücret üzerinden alınan vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin indirilmesi, buna karşılık katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi tüketim üzerinden alınan vergilerin artırılması şeklindeki çoğu kez bütçe gelir ve giderleri açısından nötr bir sonuç doğuran bir duruma tekabül etmektedir.

Mali devalüasyon, parasal birlik nedeniyle para politika imkanları bulunmayan Avrupa Birliği ülkelerinde uygulama alanı bulmuştur.