KAVRAMLAR

Mali Sektör Suçu

Mali suçlara, finansal kurumlar dahil olduğunda, bu kez mali sektör suçu şeklinde bir alt tanım söz konusu olmaktadır. Finansal kurumlar bir mali suça ya mağdur veya fail olarak ya da araç olarak kullanılmak suretiyle dahil olurlar. Çek ve kredi kartı dolandırıcılıkları, menkul kıymet, hayat sigortası ve diğer sigorta dolandırıcılıkları finansal kuruluşların mağdur olarak yer aldığı mali suçlardır. Buna karşılık müşteri fonlarının kötüye kullanılması, finansal araçlar üzerinde yapılan dolandırıcılıklar da ise finansal kuruluşlar doğrudan mali suçun failidirler.

Categories: KAVRAMLAR

Tagged as: ,