GÜNCEL-HABER

Vergi Kanunlarında Köklü Değişiklikler Öngören Yeni Torba Kanun Tasarısı Metni

Kamuoyunda vergi kanunları ile ilgili yeni torba yasa olarak adlandırılan, Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11.09.2017 tarihinde kararlaştırılan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Söz konusu Torba Kanun Tasarısı 27.09.2017 tarihli yazı ekinde Başbakanın imzası ile TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

TORBA KANUN TASARISI ve GEREKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.