VERGİ USUL

Akaryakıt İstasyonlarından Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi İle Yapılan Alımların Ba-Bs Formları İle Bildirilip Bildirilmeyeceği

akaryakıt ödeme kaydedici cihaz ba bs bildirimiAkaryakıt satışı yapan mükellefler (akaryakıt istasyonları) tarafından bir kişi ya da kuruma akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişi verilerek yapılan satışlarda, ÖKC fişinin faturaya dönüştürülmesi durumunda düzenlenen fatura veya faturalar KDV hariç 5.000 TL’yi aşıyorsa bu satışların Form Bs ile nasıl bildirileceğine dair TÜRMOB tarafından Maliye Bakanlığı’ndan görüş istenmiştir.

Bu görüş talebi üzerine akaryakıt istasyonlarından ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan alımların Ba-Bs formları ile bildirilip bildirilmeyeceğine ilişkin olarak Gelir İdaresince açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamada:

  • Akaryakıt satışı yapan mükellefler tarafından bir kişi ya da kuruma akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişi yapılan satışlarda, ÖKC fişinin faturaya dönüştürülmesi durumunda düzenlenen fatura veya faturalar KDV hariç 5.000 TL’yi asıyorsa bu satışların Form Bs ile bildirileceği,
  • Diğer taraftan, bir kişi veya kuruma yapılan akaryakıt satışlarında ÖKC fişlerinin faturaya dönüştürülmemesi durumunda ise bu belgelerde (ÖKC fişlerinde) mükellefe ait adı, soyadı, ünvanı ve T.C. Kimlik numarası/Vergi kimlik numarası bilgileri yer almadığından belirlenen haddin aşılıp aşılmadığının tespitinin de mümkün olmadığı, bu nedenle söz konusu satışlara ait belgelerin Form Bs ile bildirilemeyeceği,
  • Öte yandan, akaryakıt istasyonlarından ÖKC fişleri ile yapılan alımların aylık KDV hariç 5.000 TL’yi aşması halinde Form Ba ile bildirileceği belirtilmiştir.

ÖKC ile alımlarda, satıcının bir mükellefin ay içindeki toplam alım tutarını bilmesi mümkün olmadığı için Bs formuna bu satışları dahil etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, alıcıların ay içindeki toplam alışlarının KDV hariç 5.000 TL’lik hadde ulaşması durumunda Ba bildirimine konu yapmaları söz konusu olacaktır. Çünkü Ba-Bs ile ilgili mevzuat uyarınca, bir aylık dönem içinde aynı kişi veya kurumdan alınan yazar kasa fişlerinin toplamının Tebliğ ile belirlenen haddi aşması halinde Ba bildirimine dâhil edilmesi gerekmektedir.

Akaryakıt ÖKC fişlerinin faturaya dönüştürülmesi gerekiyor mu? Akaryakıt ÖKC Fişi Fatura Yerine Geçer Mi?

68 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞİ‘nde belirtildiği üzere taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler veya özel olarak geliştirilen kartlar kullanılarak ya da özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları dışında kalan diğer bütün satışlar için düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri tutarı ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edildiği için, ayrıca faturaya dönüştürülmeyecektir. Ancak akaryakıt istasyon işletmecileri arasında yapılan özel anlaşmalara dayanılarak, gerçekleştirilen (ve pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilen) ve faturası mal teslimini müteakiben belirli periyotlarla düzenlenen akaryakıt satışlarına münhasır olmak üzere, bu satışlara ilişkin faturanın (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) on beş gün içinde akaryakıt istasyon işletmelerince fatura düzenlenmesi mümkündür.

 

Akaryakıt istasyonlarından ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan alımların Ba-Bs formları ile bildirilip bildirilmeyeceğine ilişkin olarak Gelir İdaresince yapılan AÇIKLAMA YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.

KONUYA İLİŞKİN ÖZELGE İÇİN TIKLAYINIZ

BA-BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÖZELLİKLİ DURUMLARA İLİŞKİN ÇALIŞMA İÇİN TIKLAYINIZ.