3100 Sayılı Kanun

İnternet üzerinden yapılan satışlarda ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa, ÖKC) kullanma mecburiyeti var mıdır?

Bazı şartların gerçekleşmesi durumunda internet üzerinden yapılan satışlarda ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa ÖKC) kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Satışlarını internet üzerinden gerçekleştiren, bürosunu sadece müşteri ile irtibat için kullanan, bunun dışında herhangi bir emtia satışı yapmayan, satış bedelini bürosunda tahsil etmeyen (banka aracılığıyla veya elektronik yolla alan) mükelleflerin Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.