KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisinde Tarhiyatın Zamanı

Kurumlar Vergisinde Tarh Zamanı

Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç gün içinde tarh edilir.