3100 Sayılı Kanun

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) Kullanım Usul ve Esasları ile İlgili 483 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı

yeni nesil ökc vuk tebliği sıra no 483TEBLİĞ İLE HANGİ KONULAR DÜZENLENİYOR?

30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 483 Sıra Nolu VUK Tebliğinde aşağıdaki konulara ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir:

-Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemini, kurumsal satış veya muhasebe yazılımları ve değişik çevre birimleriyle (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerin mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşullarının belirlenmesi,

-Bütün satışlarına elektronik ortamda fatura düzenleyen mükelleflere belli koşulları sağlamaları kaydıyla YN ÖKC kullanımından muafiyet sağlanması ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü,

-Mükelleflerce kullanılan YN ÖKC’lerin veya bu cihazlara haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri ile ÖKC’lerin kullanım ve uygulamalarına ilişkin diğer usul ve esaslar.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.