KURUMLAR

En Son Haliyle Vergi Konseyi Teşkilat Şeması, Üyelerinin Temsil Ettiği Kesimler

Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004’de 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yasal statüye kavuşmuştur.

178 sayılı KHK Madde 33/A: Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar
yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır.

Vergi Konseyi Yönetmeliğinde 13 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Yönetmelik ile değişiklik yapıldı. Değişiklik ile Vergi Konseyinin üye sayısı 52’den 57’ye çıkarıldı. Beş üye artışının biri Doğal Üyeler arasına Vergi Denetimi Kurulu Başkanının eklenmesi, ikisi kamu kesimi temsilcilerindeki artış, ikisi ise seçilmiş üyelerdeki artıştan kaynaklandı.

Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyi, aşağıda belirtilen üç grubu temsilen 57 üyeden oluşmaktadır.

a) Doğal üyeler:

  1. Bakanlık Müsteşarı,
  2. Gelir İdaresi Başkanı,
  3. Vergi Denetim Kurulu Başkanı,
  4. Gelir Politikası Genel Müdürü ile
  5. sekreterya hizmetlerini yürüten üye.

b) Temsilci üyeler (32 Üye):

Kurumlarınca seçilen ve görevlendirilen ekonomi ve maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşmak üzere;

1) Sivil toplum grubu (18 Üye):

Kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilciden oluşmak üzere toplam 18 üye,

2) Kamu kesimi grubu (14 Üye) :

Maliye Bakanlığını temsilen iki üye ile Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını temsilen birer üye.

c) Seçilmiş üyeler (20 Üye):

Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilen; ekonomi, maliye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az 9 üye üniversitelerden olmak üzere) toplam 20 üye.

Vergi Konseyinin yeni yapısına göre üyelerin temsil ettiği kesimlere göre yüzde dağılımı aşağıdaki şekildeki gibidir:

vergi konseyi üyelerinin yüzde dağılımları.PNG

Vergi Konseyinin Teşkilat Şeması ve Üyelerinin Temsil Ettiği Kesimlere Göre Dağılımı

en son değişikliklere göre vergi konseyi teşkilat şeması

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Vergi Konseyinin Doğal Üye Listesi:

vergi konseyi başkanı ve doğal üyeleri

Vergi Konseyinin Temsilci Üyeler (Sivil Toplum) Listesi

vergi konseyi temsilci üyeler ve temsil ettiikleri kurumlar

Vergi Konseyinin Temsilci Üyeler (kamu kesimi) listesi

vergi konseyi kamu kesimi temsilci üyeler listesi 2018

Vergi Konseyinin Seçilmiş Üyelerinin Listesi

vergi konseyi seçilmiş üyeler listesi

YENİ YAPISI İLE VERGİ KONSEYİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

Vergi Konseyinin, 13/10/2017 tarih ve 30209 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik değişikliği sonrası yeni  yapısıyla ilk Genel Kurulu Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın katılımıyla 1 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Vergi Konseyinin Onursal Başkanı Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul;  Vergi Konseyi Başkanı Fatih DURAL ve Konseyin doğal üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kesiminin temsilci üyeleri ile 20 seçilmiş üyenin katılımıyla icra edildi.

İki bölümden oluşan Genel Kurulun ilk bölümünde Sayın AĞBAL basın mensuplarına Konseyin yeni yapısı ve Konseyden beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu. İkinci bölümde ise Konseyin 2018 yılı çalışma programı değerlendirildi.

vergidosyasi.com

15.10.2017

Güncelleme 04.06.2018