KURUMLAR

En Son Haliyle Vergi Konseyi Teşkilat Şeması, Üyelerinin Temsil Ettiği Kesimler

Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004’de 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yasal statüye kavuşmuştur.

178 sayılı KHK Madde 33/A: Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar
yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır.

Vergi Konseyi Yönetmeliğinde 13 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Yönetmelik ile değişiklik yapıldı. Değişiklik ile Vergi Konseyinin üye sayısı 52’den 57’ye çıkarıldı. Beş üye artışının biri Doğal Üyeler arasına Vergi Denetimi Kurulu Başkanının eklenmesi, ikisi kamu kesimi temsilcilerindeki artış, ikisi ise seçilmiş üyelerdeki artıştan kaynaklandı.

Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyi, aşağıda belirtilen üç grubu temsilen 57 üyeden oluşmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı, Konseyin onursal Başkanı olmaktadır. Mevcut durumda Berat ALBAYRAK Vergi Konseyinin onursal Başkanıdır.

a) Doğal üyeler (5 üye):

  1. Konsey Başkanı, Erdal ÇALIKOĞLU
  2. Konsey Genel Sekreteri, İsa COŞKUN
  3. Gelir İdaresi Başkanı, Vekaleten Bekir BAYRAKTAR
  4. Vergi Denetim Kurulu Başkan Vekili Suat SARIGÜL
  5. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdür Vekili Hasan KAYMAK

b) Temsilci üyeler (32 Üye):

Kurumlarınca seçilen ve görevlendirilen ekonomi ve maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşmak üzere;

1) Sivil toplum grubu (18 Üye):

Kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilciden oluşmak üzere toplam 18 üye,

Mevcut Üyeler Listesi

1 Sn. Osman AKYÜZ TKBB Genel Sekreter
2 Sn. Mehmet ÇETİN TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yrd.
3 Sn. Erhan TOPAÇ TSPB Yönetim Kurulu Başkanı
4 Sn. Ali KİBAR TÜSİAD TÜSİAD Üyesi
5 Sn. Mahmut KUTLUCAN TOBB TOBB ETÜ Üni. Tıp Fak. Hast. Yön. Kurulu Üyesi
6 Sn. Memiş KÜTÜKÇÜ OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan V.
7 Sn. Cihat MADANOĞLU TBB Mali Danışman
8 Sn. Burhan ÖZDEMİR MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
9 Sn. Koray ŞERİFOĞLU TZOB Muhasebe Müdür V.
10 Sn. Hacı Bayram TONBUL MEMUR-SEN Başkan Yrd.
11 Sn. Ahmet TURUL T. Sig. Res. Şirk. Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
12 Sn. Dursun CİN TNB Yönetim Kurulu Üyesi/Üsküdar 6.Noteri
13 Sn. A. Kartal USLUEL TMB Yönetim Kurulu Üyesi
14 Sn. Zeki KIVANÇ TİM Denetim Kurulu Üyesi
15 Sn. Sezgin Cüneyt YEŞİLKAYA TESK Maliye ve Vergi Danışmanı
16 Sn. A. Masis YONTAN TÜRMOB Genel Başkan
17 Sn. Steven YOUNG YASED Yönetim Kurulu Başkan V.

2) Kamu kesimi grubu (14 Üye) :

Maliye Bakanlığını temsilen iki üye ile Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını temsilen birer üye.

Mevcut Üye Listesi

1 Sn. Ertuğrul ÇEKİN Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
2 Sn. Orhan EROĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
3 Sn. Dr. Mühiddin ŞAHİN Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
4 Sn. Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Gen. Müd. V.
5 Sn. Ömer Sami YAPICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
6 Sn. Oruç Baba İNAN Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
7 Sn. Rıza Mehmet KORKMAZ Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Gen. Müd. V.
8 Sn. Bekir BAYRAKDAR Hazine Ve Maliye Bakanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanı
9 Sn. Yalçın YÜKSEL Hazine Ve Maliye Bakanlığı Kamu Fin. Gen. Müd. V.
10 Sn. Yavuz YETER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Muhasebe Genel Müdürü
11 Sn. Y. Müge DOĞAN BDDK Daire Başkanı
12 Sn. Bora ORUÇ SPK Başkan Yrd.

 

c) Seçilmiş üyeler (20 Üye):

Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilen; ekonomi, maliye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az 9 üye üniversitelerden olmak üzere) toplam 20 üye.

Uzman Üyeler:

1 Sn. Rahim AK Ekonomi Yazarı/HT Gazetesi
2 Sn. Bekir BAYKARA Avukat
3 Sn. Recep BIYIK YMM
4 Sn. İsmail GERÇEK YMM
5 Sn. Zeki GÜNDÜZ YMM
6 Sn. Uğur GÜRSES Ekonomi Yazarı/Hürriyet Gazetesi
7 Sn. İsmet ÖZKUL Ekonomi Yazarı/Dünya Gazetesi
8 Sn. Salih ÜNAL SMMM
9 Sn. Genç Osman YARAŞLI

Akademisyen Üyeler

1 Prof. Dr. Tekin AKDEMİR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN Başkent Üniversitesi
3 Prof. Dr. Selda AYDIN Gazi Üniversitesi
4 Yrd. Doç. Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ Marmara Üniversitesi
5 Doç. Dr. Ceyhun ELGİN Boğaziçi Üniversitesi
6 Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
7 Prof. Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi
8 Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi
9 Prof. Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ Marmara Üniversitesi

Müteşebbis Üyeler:

1 Sn. Abdulkadir KONUKOĞLU Sanko Holding
2 Sn. Canan ÖZSOY General Electric

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

vergidosyasi.com

15.10.2017

Güncelleme 1- 04.06.2018

Güncelleme 2-  28.10.2018

Güncelleme 3- 19.05.2019