KAVRAMLAR

DÜNYA MÜKELLEFLER BİRLİĞİ

Dünya Mükellefler Birliği, 1988 yılında Mükellefler Birliği adıyla kurulmuş ve 2000 yılında Dünya Mükellefler Birliği adını almıştır.

Birliğin günümüzde 44 üyesi bulunmaktadır. Türkiye halen birlik üyesi değildir.

Birliğin amacı, mükelleflerin vergi artışlarına karşı daha etkin ve tasarruflu bir kamu idaresi talebi ile düşük vergiler ve daha çok bireysel özgürlüklerin olduğu bir ortamda korunması olarak açıklanmıştır. Birlik daha düşük vergi yükü getiren, vergi idarelerinin adil olmayan ve usandırıcı eylemlerini engelleyen, kamu gelirleri ve giderleri konusunda şeffaf bilgilendirmeyi sağlayan yasal düzenlemeleri desteklediğini beyan etmektedir (World Taxpayers Association, 2011). http://worldtaxpayers.org/