VERGİ USUL

Mükellefler Hangi Amaçlarla Özelge Talep Ederler?

Özelge (mukteza): Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşü ifade etmektedir.

Bu tanımdan hareketle mükelleflerin ancak açık olmayan ve tereddüt ettikleri konularda idarenin görüşünü almak ve uygulamalarına yön vermek amacıyla özelge talep etmeleri beklenir. Ancak uygulamada özelge talep etme amaç ve saikleri farklılaşmaktadır.

Mükelleflerin Bir Tür Vergi Risk Yönetimi Aracı Olarak Uygulamalarını İdareye Onaylatma Amacıyla Özelge Talep Etmeleri

Mükellefler, özellikle büyük ölçekli olanlar, vergisel konularda geniş danışmanlık imkanlarına sahiptirler. Uygulamalarının vergisel etki ve sonuçlarını yorum ve değerlendirme imkanına sahiptirler. Ancak, bir tür vergi risk yönetim stratejisi olarak gerçekte kuşkuya düştükleri bir konu hakkında aydınlatılmak amacıyla değil de, kendi uygulamalarını idareye onaylatmaya ya da doğrulatmaya ya da bir dayanak elde etmeye yönelik olarak özelge talebinde bulunmaktadırlar.[1]

Açıkça Düzenlenmiş Konularda Özelge Talep Edilmesi

Vergi kanunlarında ya da tebliğlerde açık bir şekilde düzenlenen konulara ilişkin olarak da özelge istenilmektedir. Burada mükellef konuya ilişkin düzenlemeleri ve düzenlemelerdeki son değişiklikleri araştırma zahmetine girmemek amacıyla vergi idaresinden görüş istemektedir. Vergi idaresi de çoğu kez konunun özelge kapsamında olmadığı değerlendirmesi yaparak ilgiliye dönüş yapmak yerine, açık bir şekilde düzenlenmiş konuda özelge vermeye devam etmektedir.

Özelge Müessesesinin İhdasına Uygun Amaçla Özelge Talep Edilmesi

Ekonominin giderek gelişmesi, uluslararası ilişkilerin artması karşısında yeni yeni vergisel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buna bir de vergi kanunlarında son yıllarda sıkça yapılan değişiklikler eklenince bazı olayların vergi kanunları karşısındaki durumlarını çözmek zorlaşmaktadır. Bu durumdaki yükümlüler elbette yetkililerden özelge istemektedirler. Bu kapsamda istenilen özelgeler, müessesenin ihdas amacına uygun talepler olarak değerlendirilebilir.

vergidosyasi.com

19.10.2017

 

Sonnot:

[1] Lütfi TANRIKULU, “Özelgeler (Muktezalar) Üzerine”, Vergi Dünyası, Sayı: 193, Mart 1995.