KAVRAMLAR

Türk Vergi Sistemi Şematik Gösterim

Türk vergi sistemi nedir?

Türk vergi sistemi, cari olan vergilerin yapısını ve uygulama esaslarını konu edinir.  Bu kapsamda Türk Vergi Sistemi aşağıdaki başlıklardan teşekkül etmektedir;

 1. Gelir/kazanç üzerinden alınan vergiler,

  1. Gelir Vergisi
  2. Kurumlar Vergisi
 2. Harcamalar üzerinden alınan vergiler,

  1. Katma Değer Vergisi
  2. Özel Tüketim Vergisi
  3. Gümrük Vergisi
  4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
  5. Özel İletişim Vergisi
 3. Servet üzerinden alınan vergiler

  1. Emlak vergisi
  2. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV)
  3. Veraset ve İntikal Vergisi
 4. Diğer Vergiler (Yerel Yönetim Vergileri)

  1. İlan ve reklam vergisi
  2. Eğlence Vergisi
  3. Haberleşme Vergisi
  4. Elektrik ve Havagazı Vergisi
  5. Çevre Temizlik Vergisi

Türk Vergi Sisteminin Şekil İle Gösterimi

Türk Vergi Sisteminin Şematik Şekil ile Gösterimi

Vergi Sisteminin Temel Unsurları

Vergi sistemi üç temel unsura dayanmaktadır. Birincisi Kanunlar, ikincil mevzuat dediğimiz yönetmelikler, tebliğler, sirküler ve özelgeler ile yargı içtihatlarından oluşan vergi hukuku. İkincisi mükellef yani bu hukuka uygun olarak vergi yükümlülüğünü yerine getiren kişiler. Üçüncüsü ise mükellefin yükümlülüğünü yerine getirmesine yardım eden, yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini denetleyen ve yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlayan vergi idaresi.[1]

 


[1] Bülent Taş ve Nazmi Karyağdı, “Yapay Zeka ve İşletmelerde Vergi Fonksiyonu”, https://vergialgi.net/vergi/yapay-zek-ve-isletmelerde-vergi-fonksiyonu/