ENGELLİLERE VERGİ AVANTAJLARI

2017 YILI AYLIK VE YILLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI RAKAMLARI

2017 yılında engellilik indirimi tutarları ne kadar?

Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları 2017 yılı için aşağıdaki gibidir:

2017 yılı engellilik derecelerine göre engellilik indirimi tutarları.JPG

Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir. Engellilik indirimlerine göre 2017 yılı Ocak ayında asgari ücret tutarı üzerinden ücret alan ücretlilerin yararlanacağı gelir vergisi avantajları şöyledir:

2017 yılı engellilik indirimi aylık ve yıllık tutarları aşağıda sunulmuştur:

2017 yılı aylık ve yıllık engellilik indirimi tutarları ve sağlanan vergi avantajı miktarı.JPG