OMBUDSMAN KARARLARI

Ombudsman Tavsiye Kararı: Banka ile yapılan promosyon protokolünden sonra göreve başlayan personele promosyon ücreti ödenmesine İlişkin

banka promosyon ödemesi yapılmayan şikayetçi kamu denetçiliği ombudsman tavsiye kararıKamu Denetçiliği Kurumunun, banka ile yapılan promosyon protokolünden sonra göreve başlayan ve kendisine promosyon ödemesi yapılmayan kişinin başvurusu üzerine vermiş olduğu kararın şikayetçinin talebi ve sonuç bölümlerine aşağıda yer verilmiştir.

KARARIN TAM METNİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Şikayetçinin Kamu Denetçiliği Kurumundan Talebi:

“Şikâyetçi başvurusunda özetle; 09/07/2015 tarihinde …. Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olarak göreve başladığını, 04/03/2015 tarihinde anılan İl Müdürlüğü ile ….. Bankası A.Ş. arasında 3 yıllığına banka promosyon maaş anlaşması yapılarak kurumda çalışan personele promosyon ödemesi yapıldığını, ancak tarafına banka promosyonu ödenmediğini belirterek, banka promosyon ücretinin ödenmesini talep etmiştir. “

Kamu Denetçiliği Kurumunun Kararının Sonuç Bölümü: 

“V. SONUÇ

Yukarıda açıklanan gerekçeler ve dosya kapsamına göre ŞİKÂYETİN KABULÜNE;

1- Protokol tarihinden sonra göreve başlayan şikayetçiye, göreve başladığı 09/07/2015 tarihi ile söz konusu protokolün geçerli olduğu son tarih olan 15/03/2018 tarihi arasında hesaplanacak promosyon tutarının makul sürede ödenmesi ve promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak personelin olabileceğini göz önünde bulundurularak ileride yaşanabilecek benzer problemlerin önüne geçilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak protokollerde bu durumların göz önünde bulundurulması hususlarında, ….. VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

2- Diğer taraftan şikayete konu edilen idarenin uygulamalarının ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için anılan konuların Başbakanlık Genelgeleriyle düzenlenmesi hususunun değerlendirmeleri ve bilgileri için (prg. 30) kararın bir örneğinin BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMESİNE,

6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, merciince bu karar üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde gerekçesinin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Bu Kararın şikayet başvurucusuna ve gereği için ….. VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ile BAŞBAKANLIĞA tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.”

 

 

 

 

 

 

Sonradan göreve başlayan personole promosyon ödenir mi?