KAVRAMLAR

Mali Yargılama Hukuku- Vergi Yargılama Hukuku

Mali uyuşmazlıkları konu alan yargılama hukuku dalına “mali yargılama hukuku” adı verilmektedir. Mali yargılama, vergi yargılamasını da içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Vergi yargılaması sadece vergi uyuşmazlıklarını konu alırken, mali yargılama bütün mali uyuşmazlıkları incelemektedir. Bu haliyle vergi yargılaması, mali yargılamanın en geniş kapsamlı bölümünü ifade etmektedir.[1]

[1] Yusuf KARAKOÇ, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 7, İzmir, 1997, s. 2.