DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Uzlaşma Talebi Dilekçe Örneği, Word ve PDF Formatında

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi Dilekçe Örneği:

Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunacaklar için, uzlaşma dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.

Uzlaşma dilekçe örneği word formatı

Uzlaşma dilekçe örneği PDF Formatı

uzlaşma talep dilekçesi örneği