MUHASEBE AKADEMİ

102 BANKALAR HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI, DEĞERLEMESİ, ENVANTERİ

Bu yazıda 102 bankalar hesabı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

102 Bankalar Hesabı

Bankalar hesabı, işletme tarafından yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finansal kurumlara yatırılan ve çekilen paraların izlenmesi için kullanılır.

102 Bankalar Hesabının Bölümlenmesi

Bankalar hesabı hesap türüne ve mevduat bulundurulan bankalara göre bölümlenir.

102.00 Vadesiz TL Mevduatı

102.000 A Bankası

102.001 B Bankası

102.05 Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabı

102.10 Vadeli Mevduat

Bankalar Hesabının İşleyişi

Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

Bankalara yatırılan paralar ile banka nezdindeki mevduatı artıran işlemler bu hesabı BORÇ, çekilen paralarla mevduatı azaltıcı işlemler alacak yazılır. Bankalara yabancı para olarak yatırılan paralar bu hesaba, işlem tarihindeki kura göre TL karşılığı üzerinden kaydedilir.

Bankalar Hesabı Örnek Muhasebe Kayıtları:

Örnek: İşletme Vadesiz mevduat hesabına 3.000 TL yatırmıştır.

—————— ../../2017 ——————

102 BANKALAR     3.000

102.01 Vadesiz Mev. hs.

100 KASA             3.000

———————— / ————————

Örnek: Alıcı B Şirketi, .. tarihinde borcuna karşılık aynı banka şubesinde bulunan hesabından 5.000 Tl işletme hesabına virman yapmıştır.

—————— ../../2017 ——————

102 BANKALAR     3.000

120 ALICILAR             3.000

———————— / ————————

Örnek: Bay (A) 2.000 TL’lik sipariş avansını işletmenin banka hesabına havale etmiştir.

—————— ../../2017 ——————

102 BANKALAR     3.000

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI   3.000

 ———————— / ————————

Örnek: İşletme 20.10.2017 tarihinde ilgili banka şubesindeki döviz tevdiat hesabındaki 1.000 Avroyu 1 Avro=4.40 TL üzerinden TL olarak çekmiştir. Söz konusu yabancı paranın hesaba yatırıldığı tarihte 1 Avro=4.10 TL)

 

—————— ../../2017 ——————

100 KASA                 4.400

102 BANKALAR                   4.100

646 KAMBİYO KARLARI       300

———————— / ————————

Bankalar Hesabındaki Paranın Değerlemesi

Banka hesabında izlenen mevduat, KAYITLI (MUKAYYET) değeri ile değerlenir (VUK 281)

Yabancı paralı mevduat ise, dönem sonlarında değerleme kuru ile bilanço günündeki değerine getirilir. (VUK 280).

Envanteri

Türk parası ile açılan mevduata ilişkin olarak bankadan alınan hesap özeti (ekstre) ile işletmede tutulan banka hesabının karşılaştırılmasında ortaya çıkan farklar giderilerek hesabın kalanı ile bankadaki mevcut eşit hale getirilir.

Örnek: İşletme A Bankasından aldığı hesap özetinde bankadan alacak kalanının 43.600 TL olduğu görülmektedir. İşletme kayıtlarına göre ise banka hesap kalanı 40.000 TL’dir. Yapılan karşılaştırmada farkın işletme lehine kaydedilen 4.000 TL faizin net tutarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. (Faiz üzerinden %10 vergi kesildiği varsayılacaktır)

—————— ../../2017 ——————

102 BANKALAR                                    3.600

193 PEŞİN ÖDENEN VER. VE FON.      400

642 FAİZ GELİRLERİ                         4.000

———————— / ————————

Örnek: İşletme 15 Temmuz 2017 günü 6 ay vadeli ve %4 faiz oranlı 10.000 ABD Doları tutarlı döviz tevdiat hesabı açtırmıştır. 1 ABD Doları= 3.50 TL kur üzerinden 35.000 TL olarak kayıtlara alınmıştır. Faiz vade sonunda alınacaktır.  Bilanço gününde (31.12.2017) döviz değerleme kuru 1 ABD Doları= 3.90 TL’dir.

ÇÖZÜM:

a- Bankaya para yatırılması

—————— 15.07.2017 ——————

102 BANKALAR          35.000

100 KASA               35.000

 ———————— / ————————

b. Bilanço gününde (31.12.2017) yapılacak muhasebe kayıtları

 

—————— 31.12. 2017 ——————

102 BANKALAR                       4.000

646 KAMBİYO KARLARI     4.000

10.000 x (3.90-3.50) = 4.000

———————— / ————————

—————— 31.12. 2017 ——————

181 GELİR TAHAKKUKLARI         718

181.00 Faiz Gelir Tahakkukları

642 FAİZ GELİRLERİ                718

642.10 Mevduat faiz geliri

(10.000 x 168 x 4)/36500 = 184.1 $

184.1 x 3.90 = 718 TL

 

———————— / ————————