E-VERGİLEME

Elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Karşılıklı e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca; elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Bu nedenle, e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların 01.04.2014 tarihinden itibaren birbirlerine kağıt ortamda fatura düzenleme imkanları bulunmamaktadır.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

Bir kullanıcının (gönderici veya alıcının) e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının sistemde yayımlanan listelerden kontrol edilmesi gerekmektedir.

E-fatura düzenlemesi gereken bir mükellefin kağıt fatura düzenlemesi durumunda belge düzeni, katma değer vergisi (kdv) indirimi ve gider kaydı açısından durumu ile uygulanacak vergi cezasına (özel usulsüzlük cezası) ilişkin vergi idaresinin ÖZELGESİ için TIKLAYINIZ: 

01.11.2017

Vergidosyasi.com