ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÖZGEÇMİŞLERİ

Dr. Genç Osman YARAŞLI Kimdir?

Dr. Genç Osman YARAŞLI’nın Özgeçmişi:

1956 yılında Ula’da doğdu.

1975 yılında Edirne Erkek İlköğretmen Lisesinden, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında ABD-Boston Northeastern Üniversitesinden yüksek lisans derecesi, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesi aldı.

Memuriyete 1982 yılında Maliye Müfettiş Muavini (yardımcısı) olarak başladı. 1985 yılında Maliye Müfettişliğine, 1992 yılında Maliye Başmüfettişliğine atandı.

1994–1997 yılları arasında vekâleten İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevini yürüttü. Şubat 1997’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) tayin edildi.

Temmuz 1997’de Bakanlık Müşavirliğine ataması yapıldı. 2003 yılında tekrar Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (vekâleten) atandı. 23.11.2007 tarihinde Müsteşar Yardımcılığına tayin edildi. Bu görev esnasında, 29.01.2008 – 05.04.2010 tarihleri arasında Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığını, 05.11.2012-28.10.2013 tarihleri arasında da Strateji Geliştirme Başkanlığını vekâleten yürüttü.

Muhtelif tarihlerde Kefalet Sandığı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri ile T.C. Teknik Heyet Başkanlığı görevlerini ifa etti.

12.03.2016 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olarak atandı. Bu göreve, 12.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile Rıza Çelen atanmıştır.

Genç Osman Yaraşlı, son olarak Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmekte iken buradan emekli olmuştur. Halen, Vergi Konseyinin uzman üyeleri arasında yer almaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Genç Osman Yaraşlı”nın “Türkiye’de Vergi Reformu” isimli Doktora Tezi, Türkiye’de Vergi Reformu isimli kitap olarak Maliye Bakanlığı tarafından 2005 yılında yayımlanmıştır.

Yaraşlı, Genç Osman Türkiye’de vergi reformu . — Ankara, 2005. XVI, 288 s. — Maliye Bakanlığı. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayınları ; 2005/367 Tez (Doktora)– İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

 

 

 

Maliye Müfettişi Genç Osman Yaraşlı, MASAK Başkanı Genç Osman Yaraşlı, Kamu Gözemi Kurumu Başkanı Genç Osman Yaraşlı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Genç Osman Yaraşlı.