BAĞIMSIZ DENETİM

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Uzmanı Nasıl Olunur?

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Uzmanlı Olma Şartları

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

  • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden,
  • Mühendislik fakültelerinin Kurum tarafından belirlenecek (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği vb.) bölümlerinden,

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Kurumun belirleyeceği KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak ve otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Kurumca dört oturumda (muhasebe, iktisat-işletme, maliye ve hukuk alanlarında) yapılacak olan klasik sınavda başarılı olmak ve ardından sözlü sınav aşamasını başarıyla tamamlamak.

Kamu Gözetimi Kurumu Uzmanının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

KGK uzmanının görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının teftiş ve incelemelerini yapmak.

Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarının oluşturulmasına ilişkin mevzuat çalışmalarında bulunmak.

Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemlerini yapmak.

Muhasebe ve denetim standartlarını yayımlayan uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalarda Kurumu temsil etmek ve bu kuruluşlar bünyesinde oluşturulan çalışma komisyonlarında görev almak.

Mevzuat değişikliklerini önermek, takip etmek ve düzenleme çalışmalarına katılmak.

Mevzuatın uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmaları, konferans, kurs ve seminerlerde görev almak.