MUHASEBE AKADEMİ

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabının Niteliği:

570 nolu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan karlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği hesaptır.

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabının Bölümlenmesi:

570 nolu hesap, dağıtılmamış karın ait olduğu yıllara göre ayrı ayrı gösterilmesi için aşağıdaki şekilde bölümlenebilir:

570.01 … yılı karı

570.02 … yılı karı

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabının İşleyişi

Önceki yılın net karı 590 Dönem Net Karı hesabından bu hesaba aktarılır. Karın, yedeklere aktarılması, ödenecek temettü olarak ayrılması, işletme sahiplerinin hesaplarına aktarılması veya önceki dönem zararlarına mahsup edilmesi şeklinde kullanılmasında hesap borçlandırılır. Hesabın kalanı henüz dağıtılmamış veya zarara mahsup edilmemiş kar bakiyesini gösterir.

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı Örnek Muhasebe Kayıtları

Örnek: İşletmenin 2016 yılı sonundaki net karı 300.000 TL’dir.

—————— 01.01.2017 ——————

590 Dönem Net Karı       300.000

570 Geçmiş Yıllar Karları    300.000

Dönem net karının devredilmesi. 

———————— / ————————

Örnek: Arsa satışı nedeniyle istisna kapsamında olan 100.000 TL karın özel fona devredilmesi

—————— 01.01.2017 ——————

570 Geçmiş Yıllar Karları    100.000

549 Özel Fonlar                100.000

Arsa satışından kaynaklanan istisna kapsamındaki karın özel fona aktarılması

———————— / ————————

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.