KAVRAMLAR

Ekonomik Kırılganlık Kavramı

“Ekonomik kırılganlık, iç ve dış şoklar- beklenmedik ekonomik gelişmeler- karşısında ekonominin dayanıklı olup olmaması ile ilgili bir kavramdır. Ekonomik kırılganlık; mali kırılganlık, finansal kırılganlık, dış kaynaklı kırılganlık ve reel sektör kırılganlığı gibi alt dallara ayrılabilir. Bütçe açığının artması ve kamu açığının artması mali kırılganlığı, kredi/mevduat oranının artması, yıllık kredi büyümesi ve kurların yükselmesi finansal kırılganlığı, cari açığın artması ve dış borç stokunun artması dış kırılganlığı, üretimin ve ihracatın büyük oranda petrol ve gaz gibi tek bir doğal kaynağa bağlı olması ise reel sektör kırılganlığını artıran faktörlerdendir. Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı gibi mali disiplinden uzaklaşmanın ekonomik kırılganlığı artırıcı etkisi bulunmaktadır.”

Kaynak: A.GÜLMEZ, F.YARDIMCIOĞLU, F,BEŞEL / The Antidote of Turkey’s Economical Fragility: Fiscal Discipline Anchor  http://maliyearastirmalari.org/index.php/MAD/article/view/75/78

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.