VERGİ AKADEMİ

Vergilemede Yeterlilik (Verimlilik) İlkesi

Vergilemenin temel amacı, devletin harcamalarının finanse edilmesidir. Vergilemede yeterlilik ilkesi vergi toplama maliyetleri çıktıktan sonra geri kalan vergi gelirinin kamu harcamalarını karşılayacak ölçüde olması gereğini ifade etmektedir.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.