Değerli Kağıtlar

Değerli Kağıt Nedir? Değerli Kağıtlar Listesi

Değerli Kağıt Nedir?

Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri”değerli kağıt” sayılır.

Değerli Kağıtlar Kanununun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tesbite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Değerli Kağıt Bedelleri 2017 Yılı İçin Geçerli Bedeller (Tutarlar)

21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :
     a) Noter kağıdı

9,50

     b) Beyanname

9,50

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar

94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 –
(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 – Aile cüzdanları

86,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri

117,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 – Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 – Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 – İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 – (22.12.2016 tarih ve 29926 sayılı Resmi Gazeteyle düzeltilen ibare)Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

(*)Önceki şekli: Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

Değerli Kağıt Bedelleri Nasıl Belirleniyor?

Değerli Kağıt Bedelleri Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca belirlenip Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Genel Tebliğ olarak Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

2017 yılı için geçerli (2017 yılında uygulanacak) değerli kağıt bedellerini (fiyatları) belirleyen 52 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği için TIKLAYINIZ.

23.11.2017

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.