E-VERGİLEME

TEMEL FATURA-TİCARİ FATURA AYRIMI

Temel Fatura ve Ticari Fatura Nedir?

Elektronik fatura (e-fatura), veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Elektronik fatura düzenlenirken iki farklı senaryo kullanılabilir.

  1. Temel Fatura
  2. Ticari Fatura

Temel Fatura 

e-Fatura Temel Fatura Senaryosu, sadece e-faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-faturayı kabul etmek zorundadır. Alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını sadece harici
yollarla gerçekleştirebileceklerdir.

Bu senaryoda red etme seçeneği bulunmamaktadır.

Temel Fatura Senaryosu ile Düzenlenmiş E-Fatura Örneği

temel fatura senaryosu ile kesilmiş elektronik fatura e-fatura örneği.png

Not: Fatura örneği: http://www.etayazilim.org/e-fatura-dizayn-www-etayazilim-net/ sitesinden alınmıştır.

Ticari Fatura e-Fatura

Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; e-fatura uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir.

Ticari Fatura Senaryosu il düzenlenmiş fatura örneği:

ticari fatura senaryosu ile kesilmiş elektronik fatura e-fatura örneği.png

Not: Fatura örneği http://www.modhotel.com/efatura.asp adresinden alınmıştır.

Temel Fatura ve Ticari Fatura Ayrımı, Arasındaki Farklar

Temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtı dönülme imkanı bulunmaz iken, Ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden itiraz mahiyetinde, mali mühür ile imzalı elektronik bir belge üreten yapıyı barındıran “red” yanıtı dönülebilmektedir.

Ticari faturada red imkanının bulunması tüccarlar arasındaki işlemler için kullanılması daha uygundur.

Tarafların ticari fatura düzenleyebilmesi için önceden anlaşmış olmaları gerekmektedir.

24.11.2017

vergidosyasi.com

2 replies »

  1. Temel Faturayı şöyle tarif edebilirmiyiz; Temel fatura kapsamı iade edilemeyecek soyut içerikli faturalardır. Örneğin: hastane acil servis tedavi faturası.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.