MESLEK MENSUPLARI

DEFTER BEYAN SİSTEMİ MESLEK MENSUPLARINI NASIL ETKİLER? Mini ANKET SONUÇLARI

Defter-Beyan Sistemi VUK Genel Tebliğine (Sıra No:486) göre; Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi ifade etmektedir.

Sistemin ayrıntıları Genel Tebliğde yer alıyor. Başka kaynaklara bakmaya pek de gerek yok, oldukça ayrıntılı. Konuyu orjinalinden öğrenmek her zaman tercih nedeni.

Defter beyan sisteminin meslek mensupları özellikle de SMMM’ler cenahında nasıl algılandığını merak ettik. SMMM Bayram ALKAN’ın yönetici olduğu, seçkin meslek mensuplarının mesleki konularda paylaşım yaptığı ve 14.000’in üzerinde üyesi bulunan Muhasebecinin Yeri Sanal Ofis Grubunda mini bir anket yaptık.

Anket sonuçları aşağıda. En çok işaretlenen şık “işyükünü artırır.” olmuştur. İkinci en çok işaretlenen “Mesleği bitirir.” şıkkı ise anket katılımcıları tarafından eklenmiştir.

defter beyan sistemi muhasebecileri meslek mensuplarını nasıl etkiler

Yapılan anket, bilimsel veya akademik değil. İlk tepkileri anlamaya yönelik. Ancak meslek mensuplarının sistemle ilgili ilk algısı ile ilgili güçlü ipuçlarını veriyor. 24 saatte gelen anket sonuçlarına göre defter beyan sisteminin meslek mensupları nezdindeki ilk algısı olumsuz. İşyükünü artıracağı ve mesleği olumsuz etkileyeceği fikri ön planda.

Sistemin gerçek mahiyet, boyut ve etkilerinin anlaşılması elbette uygulama sonuçlarının görülmesine bağlı. Sistemin başarısı, sistemin ana aktörü olan meslek mensuplarının sistemi özümsemesi ve benimsemesi ile de yakından ilişkili. Sanırım vergi idaresine bu konuda önemli görevler düşüyor. Uzun vadede algı değişir mi? Bakalım zaman ne gösterecek.

Bu arada, Muhasebecinin Yeri Sanal Ofis Grubuna anket imkanı için teşekkür ederim.

19.12.2017

Hasan AYKIN

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.