İstatistikler

OECD ÜLKELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI 2017

Kurumlar vergisi oranları uluslararası vergi rekabetinde en çok kullanılan vergi politikası araçlarından birisidir. Kurumlar vergisi oranlarında indirim yapmak suretiyle ülkeler, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkelerine çekmeye çalışırlar. Aşağıda 2017 yılı için OECD ülkelerinde geçerli kurumlar vergisi oranları sunulmuştur.

Türkiye’nin Kurumlar Vergisi Oranı %20 olarak istatistikte yer almaktadır. Ancak 7061 sayılı kanunun 91 inci maddesiyle eklenen geçici madde (Yürürlük: 05.12.2017) ile, Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır.

Türkiye’ %20 oran ile OECD ülkeleri arasında en düşük Kurumlar Vergisi oranına sahip 11. ülkedir. Oranın %22 olması ile birlikte sıralamada 14. sıraya düşecek olmasına rağmen, nispeten rekabetçi bir kurumlar vergisi oranına sahip olmaya devam edecektir.

TABLO: OECD Ülkelerinde Kanuni Kurumlar Vergisi Oranları 2017

Sıra Ülke Kurumlar Vergisi Oranı
1 Hungary 9,00
2 Ireland 12,50
3 Latvia 15,00
4 Czech Republic 19,00
5 Poland 19,00
6 Slovenia 19,00
7 United Kingdom 19,00
8 Estonia 20,00
9 Finland 20,00
10 Iceland 20,00
11 Turkey 20,00
12 Slovak Republic 21,00
13 Switzerland 21,15
14 Denmark 22,00
15 Sweden 22,00
16 Israel 24,00
17 Norway 24,00
18 Korea 24,20
19 Austria 25,00
20 Chile 25,00
21 Netherlands 25,00
22 Spain 25,00
23 Canada 26,70
24 Luxembourg 27,08
25 Italy 27,81
26 New Zealand 28,00
27 Greece 29,00
28 Portugal 29,50
29 Japan 29,97
30 Australia 30,00
31 Mexico 30,00
32 Germany 30,18
33 Belgium 33,99
34 France 34,43
35 United States 38,91

Kaynak: Tablo  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE_II1 yer alan verilerden hareketle tarafımızdan oluşturulmuştur.

Kurumlar vergisi oranlarında 2000 yılından bu yana nereden nereye gelindiğini görmek isteyenler için aşağıda önce 2000 yılı sonra 2017 yılı istatistikleri grafik halinde aşağıda sunulmuştur:

GRAFİK 1: 2000 Yılında OECD ülkelerinde geçerli kurumlar vergisi oranları (İlave vergi ve fonlar dahil)

oecd kurumlar vergisi oranları 2000 istatistik

GRAFİK 1: 2017 Yılında OECD ülkelerinde geçerli kurumlar vergisi oranları (İlave vergi ve fonlar dahil)

oecd kurumlar vergisi oranları 2017 istatistik

2000 yılından 2017 yılına kurumlar vergisi oranlarında genel bir düşüş trendinin varlığı göze çarpmaktadır.

22.12.2017

Hasan AYKIN

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.