MUHASEBE AKADEMİ

GELİR TABLOSU HESAPLARI

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI

İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağandışı gider ve zararlardan oluşur.

60 BRÜT SATIŞLAR

 1. YURTİÇİ SATIŞLAR
 2. YURTDIŞI SATIŞLAR
 3. DİĞER GELİRLER

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

 1. SATIŞTAN İADELER (-)
 2. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
 3. DİĞER İNDİRİMLER (-)

615.

62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 1. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
 2. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
 3. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
 4. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)

 1. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
 2. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
 3. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

635.

636.

637.

638.

639.

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

 1. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
 2. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
 3. FAİZ GELİRLERİ
 4. KOMİSYON GELİRLERİ
 5. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
 6. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

650.

651.

 1. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)(1)
 2. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
 3. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
 4. DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

 1. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
 2. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

670.

 1. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

 1. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 1. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
 2. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
 3. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

 1. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
 2. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
 3. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.